Brugse sportraad

Sportraad is het adviesorgaan voor de sport in Brugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Dagelijks bestuur

 

Hans Martens: Voorzitter

Jan Boi: Secretaris

Katrien Slock: Penningmeester

Franky Moelaert: Ondervoorzitter

Martine Cardinael: Afgevaardigde

Mario Verhaeghe: Webmaster