👷‍ De ondersteuning voor deze website is gestopt op 1/1/2020. Op termijn zal de site verdwijnen. Dank voor de mooie jaren 👋
Welkom -  brugsesportraad

Brugse sportraad

Sportraad is het adviesorgaan voor de sport in Brugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Brugse sportraad

 

 

De Brugse sportraad heeft een nieuw adres:

www.sportraadbrugge.be 

klik hierop om doorverbonden te worden